Piller Blowers & Compressors GmbH

销售及市场营销

首席销售官 

Dr. rer. nat. Steffen Kuberczyk
语言:

+49 5554 201-254
+49 5554 201-271

联系

欧洲销售总监

Ing. Juan Medina

语言:

+49 5554 201-356
+49 5554 201-271

联系

业务拓展

Joachim Schmitz
语言: 

 +49 5554 201-202
 +49 5554 201-271

联系

国际销售处

Dipl.-Ing. (FH)  Alexander Aul

语言:

+49 5554 201-257
+49 5554 201-271

联系

国际销售处

Christoph Lammel, B. Sc.

语言:

+49 5554 201-327
+49 5554 201-271

联系

国际销售处

Daniela Pusch

语言:  

+49 5554 201-250
+49 5554 201-271

联系

国际销售处

Axel Rädeker

语言:

+49 5554 201-480
+49 5554 201-271

联系

国际销售处

Mario Augusto Silva

语言:  


 +49 5554 201-251
+49 5554 201-271


联系

国际销售处

Pascal Kunkel

语言:

+49 5554 201-365
+49 5554 201-271

联系

独联体国家销售处

Ing. Irina Wünsch

语言:

+49 5554 201-452
+49 5554 201-271

联系

国际销售处

Jing Xu

语言:  


 +49 5554 201-311
 +49 5554 201-271

联系

国际销售处

Victor Valencia, M. Sc.

语言:     

+49 5554 201-349
+49 5554 201-271

联系

D-A-CH 商务代表

Dipl. Ing. Stefan Krell

语言:

+49 5527 979-508
+49 5527 979-509

联系

意大利销售处

Matteo Artesani

语言:

+39 2 2640783
+39 2 21592024

联系

斯堪的纳维亚半岛销售处

Markku Kerminen

语言:  

+358 40 1671777
+49 5554 201-271

联系

营销

市场经理

Tobias Kintzel
语言 :

+49 5554 201-373
+49 5554 201-271

联系

市场营销经理

Melissa Becker

语言:  

+49 5554 201-187
+49 5554 201-271

联系

在线营销经理

Sophia Ehbrecht, M. Sc.

语言:

+49 5554 201-382
+49 5554 201-271

联系

联系

琵乐风机贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区
科苑路88号1号楼801-803室
邮编:201203

+86 21 50203878
+86 21 50203876

联系