Piller Global India Pvt. Ltd.

销售和市场营销

总经理

Vimal Kalaria, B.E. Mechanical Engg.
语言: 

+ 91 (20) 6744 0081
+ 91 (20) 6744 0041

联系

副总经理-销售与业务拓展

Dipl. Mechanical Engg. Lalit Solanki
语言:

+91 (20) 6744 0023
+91 (20) 6744 0041

联系

助理经理-项目与售后

Sheetal Ghule, B.E. Instrumentation Engg.
语言:

+91 (20) 6744 0042
+91 (20) 6744 0041

联系

高级服务经理

Dipl. Mechanical Engg. Sandeep Mane
语言:

+91 (20) 6744 0044
+ 91 (20) 6744 0041

联系

助理经理-销售与业务拓展

Dipl. Mechanical Engg. Mahesh Mane
语言:

+91 (20) 6744 0044
+91 (20) 6744 0041

联系

联系

琵乐风机贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区
科苑路88号1号楼801-803室
邮编:201203

+86 21 50203878
+86 21 50203876

联系